Hotiline: 0941.59.79.88 - 0947.305.856

CÔNG TY TNHH THUỐC QUỐC TẾ TRUNG KIỆN

Địa chỉ: 133 Đường Hàm Nghi ,Trại Chuối, Hồng Bàng, Hải Phòng

Xưởng sản xuất: Km 9, đường 5 mới, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

Tiếng Việt Tiếng Trung

Thuốc Đông y gia truyền

Thuốc Đông y cổ truyền

Thực phẩm bổ xung cổ truyền

Thực phẩm bổ xung bí truyền

Bán thuốc Đông y gia truyền

Bán thuốc Đông y cổ truyền

Bán thuốc Đông y quý 

Thuốc Đông y gia truyền bán tại Hải Phòng

Thuốc Đông y gia truyền bán tại Hải Dương

Thuốc Đông y gia truyền bán tại Quảng Ninh

Thuốc Đông y gia truyền bán tại Thái Bình

Địa chỉ bán thuốc Đông y cổ truyền uy tín

Công ty bán thuốc đông y gia truyền